Wij kunnen de plaats vermeld op de postkaart niet onmiddellijk terugvinden of is verkeerd weergegeven, jij kan ongetwijfeld helpen … Duid de plaats aan op google maps (https://www.google.com/maps), kopieer de link en stuur hem ons door …

Hoe te werk gaan ?

Ga naar https://www.google.com/maps

Voeg de gemeente/stad en de straat naam in en klik op het vergrootglas om te zoeken

Klik op het icoontje “streetview”

Positioneer (sleep) het icoontje op de juiste locatie en kijk vervolgens in de juiste richting

Kopieer de link

Plak de link hier onder in “Url van Google maps”

 

Over welke postkaart wil je de precieze locatie opgeven ?
Wat is het huidige adres van deze locatie
Ga naar https://www.google.com/maps/ en duid de juiste locatie aan. in de adresbalk van uw browser verschijnt de precieze link ... Kopieer de link hier ...
De internetgemeenschap is u eeuwig dankbaar !